ขั้นตอนในการติดตั้งกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าของคุณอย่างมืออาชีพ

กล่องมิเตอร์ไฟฟ้าของคุณจะวัดปริมาณไฟฟ้าที่คุณใช้แล้วจะจ่ายให้กับ บริษัท สาธารณูปโภค หน่วยที่ใช้คือกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในเรื่องนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้เมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องเก่า เนื่องจากหากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้การอ่านค่าสาธารณูปโภครายเดือนของคุณมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เหมาะสม ในบางกรณีสิ่งนี้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเช่นไฟไหม้ ในแง่นี้

ขอแนะนำให้ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าของคุณก่อนที่จะแตะกล่องประการแรกมีบางสิ่งที่คุณต้องจำไว้ก่อนที่จะสัมผัสฝาปิดกล่องมิเตอร์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่นคุณต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและถอดออกจากเต้ารับ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเสียหายเนื่องจากอาจเกิดความผันผวนของกระแสไฟฟ้าได้ มิเตอร์ไฟฟ้าคุณต้องปิดสวิตช์หลักของระบบไฟฟ้าของคุณด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตกับคุณหรือผู้ติดตั้งอื่น ๆ

สายดินแท็กและฉนวนประการที่สองคุณต้องใช้ประแจ

ขอแนะนำให้โทรติดต่อ บริษัท ไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการไฟฟ้าของคุณเพื่อแจ้งว่าคุณกำลังตัดป้ายความปลอดภัยฟีดสายดินแท็กและฉนวนประการที่สองคุณต้องใช้ประแจเพื่อคลายเกลียวฝาครอบของฟีดไฟฟ้าแรงสูงและสายดิน มิเตอร์ไฟฟ้าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินการนี้หากคุณทำขั้นตอนก่อนหน้านี้สำเร็จ มิเตอร์ไฟฟ้าหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือตัดป้ายความปลอดภัยของกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าของคุณโดยใช้เครื่องตัดลวด มิเตอร์ไฟฟ้าการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถถอด

มิเตอร์ไฟฟ้าเก่าออกได้ เมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นขั้วการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันซึ่งอยู่ในชุดสาม  ชุด สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือการมิเตอร์ไฟฟ้าถอดชั้นฉนวนออกการใส่มิเตอร์ใหม่ประการที่สามและสุดท้ายแล้วคุณจะต้องเชื่อมต่อสายเพื่อเมตร แต่คราวนี้คุณจะต้องเชื่อมต่อไปยังกล่องมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ คุณจะต้องเลื่อนไปยังจุดที่เหมาะสมแล้วขันให้แน่นโดยใช้ไขควง

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณจะต้องวางมิเตอร์ใหม่เข้ากับซ็อกเก็ต

โดยปกติแล้วสายไฟด้านข้างควรเชื่อมต่อกับส่วนบนของขั้วต่อกับกล่องมิเตอร์ใหม่ในขณะที่สายด้านโหลดอยู่ที่ส่วนล่างของขั้ว เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณจะต้องวางมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่เข้ากับซ็อกเก็ตจากนั้นเชื่อมต่อฟีดและสายดินอีกครั้งแนวโน้มที่ บริษัท จำหน่ายไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มิเตอร์ไฟฟ้าเลือกที่จะให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการจัดหาไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้มักจะทำงานผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินซึ่งผู้ใช้จะซื้อบัตรกำนัลที่มีมูลค่า

ตามจำนวนเงินซึ่งเมื่อป้อนมิเตอร์แบบเติมเงินแล้วจะจ่ายให้ตามจำนวนหน่วยไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าคุณรู้ว่าแนวโน้มนี้เป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจำนวนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อในแต่ละวัน ดูจำนวน บริษัท ที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลแบบเติมเงินดังกล่าวเนื่องจากธุรกิจหลักของพวกเขายืนยันขอบเขตที่ต้องการมิเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนว่ามิเตอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อโดยบุคคลทั่วไป แต่เป็นการซื้อโดย บริษัท จำหน่ายไฟฟ้า