เสาเข็มเจาะเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างใหม่

เสาเข็มเจาะ

 

การขุดเจาะธรณีเทคนิคได้กลายเป็นปัจจัยร่วมในการอำนวยความสะดวกและรับรองความสำเร็จของแผนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างใหม่ เสาเข็มเจาะและอื่นๆ ในบทความนี้ ผมจะกล่าวถึงเหตุผลทั่วไป 3 ประการในการสั่งซื้อการตรวจสอบทางธรณีเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และเสาเข็มเจาะในอุตสาหกรรมวิศวกรรมประการแรก การขุดเจาะธรณีเทคนิคมีประโยชน์มาก และกฎหมายมักกำหนดให้ต้องตรวจสอบ

สถานที่ก่อสร้างใหม่ เสาเข็มเจาะเพื่อให้แน่ใจว่าไซต์มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างใหม่ การตรวจสอบทางธรณีเทคนิคทำให้แน่ใจได้ว่าดินมีความปลอดภัยในการสร้าง และไม่มีหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้โครงสร้างพังทลายได้ บ่อยครั้ง กฎหมายกำหนดให้ไซต์ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยก่อนอนุมัติเสาเข็มเจาะใบอนุญาตก่อสร้างนอกจากนี้ เหตุผลด้านความปลอดภัยสำหรับการสั่งซื้อการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เหตุผลที่สอง

การตรวจจับและช่วยเหลือในการแก้ไขดินที่ปนเปื้อน เนื่องจากน้ำมัน

ในการสั่งซื้อแท่นขุดเจาะธรณีเทคนิคคือการอำนวยความสะดวกในการสร้างฐานรากที่เหนือกว่าเสาเข็มทั่วไปมาก หลังจากได้รับตัวอย่างดินจากเครื่องเจาะธรณีเทคนิคแล้วเสาเข็มเจาะ วิศวกรธรณีเทคนิคสามารถคิดและจัดทำแผนเสียงที่ประหยัดได้สำหรับการสนับสนุนพื้นฐานที่จะสนับสนุนโครงสร้างอาคารได้ดีที่สุด เสาเข็มเจาะจากผลของการขุดเจาะเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างฐานรากได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการก่อสร้างอาคารสูง สะพาน ตอม่อ เสาเข็มเจาะและเขื่อนสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดอันดับสามในการสั่งซื้อการตรวจสอบทางธรณีเทคนิค

คือการตรวจจับและช่วยเหลือในการแก้ไขดินที่ปนเปื้อน เสาเข็มเจาะเนื่องจากน้ำมันหรือน้ำที่ปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งคน การตรวจจับการรั่วไหลใดๆ ที่เกิดจากถังเชื้อเพลิงใต้ดินหรือที่เกิดจากการกำจัดของเสียอย่างไม่ระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ การขุดเจาะธรณีเทคนิคเข้ามาในรูปภาพในระยะที่ 2 ของการประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อมเสาเข็มเจาะ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อไซต์เปลี่ยนเจ้าของESA ของแคนาดา การประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสามขั้นตอน

ทดสอบ และการตรวจสอบน้ำบาดาลผ่านบ่อน้ำที่ติดตั้งโดยเครื่อง

การประเมินระยะที่ 1 ตรวจพบว่ามีหลักฐานการปนเปื้อนหรือไม่ รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับประวัติของไซต์และการตรวจสอบและรายงานในสถานที่เสาเข็มเจาะซึ่งรวบรวมโดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากมีหลักฐานการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้สั่งการสอบสวนระยะที่ 2 ขั้นตอนที่สองนี้จะยืนยันการมีอยู่ของการปนเปื้อนและส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากการขุดเจาะธรณีเทคนิค การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 ประกอบด้วยการขุดเจาะ การสุ่มตัวอย่าง

การทดสอบ เสาเข็มเจาะแบบเปียกและการตรวจสอบน้ำบาดาลผ่านบ่อน้ำที่ติดตั้งโดยเครื่องเจาะแบบ geo tech ระยะที่ 3 คือเมื่อมีการแก้ไขหากระดับการปนเปื้อนไม่เป็นที่ยอมรับ การตรวจสอบระยะที่ 3 จะกำหนดวิธีการที่ใช้ในการทำความสะอาดหรืออย่างน้อยก็มีสารปนเปื้อนฐานรองคอนกรีตเป็นฐานรองที่ง่ายและเสาเข็มเจาะคุ้มค่าที่สุดที่ใช้สำหรับการรองรับแนวตั้งและการถ่ายโอนน้ำหนักของอาคารไปที่พื้น ฐานรากเหล่านี้โดดเดี่ยวกล่าวคือไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน สอบถามที่ https://pkmicropile.com/a_36687_17124_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0.htm